georgewladlukas (georgewladlukas) wrote,
georgewladlukas
georgewladlukas

Monumenta Poloniae Historica: Старая и новая серия

Закачал на Яндекс-диск польские издания источников старой и новой серии «Monumenta Poloniae Historica». Старая серия была выпущена ещё в 1864–1893 годах, новая серия выпускается с 1946 года. В списке жирным стоит то, что имеется в электронном виде (по возможности будут добавляться новые файлы и заменяться имеющиеся на лучшие). Пока имеется только 14 выпусков.

Monumenta Poloniae Historica (1864–1893):

T. 1. – 1864. – XXXII, 946 s.
T. 2. – 1872. – XXVI, 998 s., [7] k. tabl.
T. 3. – 1878. – XI, 876 s.
T. 4. – 1884. – X, 992 s.
T. 5. – 1888. – 1170 s.
T. 6. – 1893. – VI, 679 s.


Monumenta Poloniae Historica. Nova Series (1946–2017):

T. 1: Relacja Ibrahima Ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Bekriego / wyd., wstępem, kom. i przekł. opatrzył Tadeusz Kowalski; przy współudziale J. Kostrzewskiego [i in.]. – 1946. – 162 s., [12] s. tabl.
T. 2: Anonima tzw. Galla Kronika czyli Dzieje książąt i władców polskich = Galli Anonymi Cronica et Gesta ducum sive principum polonorum / wyd., wstępem i kom. opatrzył Karol Maleczyński. – 1952. – CXIV, 198 s.
T. 3: Cronica Petri Commitis Poloniae wraz z tzw. Carmen Mauri / wyd., wstępem i kom. opatrzył Marian Plezia. – 1951. – XVI, 51 s.

T. 4, cz. 1: Św. Wojciecha biskupa i męczennika Żywot pierwszy = S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita prior / wyd., wstępem i kom. opatrzyła Jadwiga Karwasińska. – 1962. – LV, 105 s., [10] s. tabl.
T. 4, cz. 2: Św. Wojciecha biskupa i męczennika Żywot drugi napisany przez Brunona z Kwerfurtu = Sancti Adalberti Pragensis, episcopi et martyris Vita altera auctore Bruno Querfurtensis / wyd., wstępem i kom. opatrzyła Jadwiga Karwasińska. – 1969. – XXXVI, 86 s., [4] s. tabl.
T. 4, cz. 3: Żywot Pięciu Braci Pustelników (albo) Żywot i męczeństwo Benedykta, Jana i ich towarzyszy napisany przez Brunona z Kwerfurtu. List Brunona do króla Henryka = Vita guinque fratrum eremitarum (seu) Vita uel passio Benedicti et Iohannis sociorumque suorum. Epistola Brunonis ad Henricum regem / przygot. do dr. i kom. opatrzyła Jadwiga Karwasińska. – 1973. – 130 s., [4] s. tabl.
T. 5: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz = Annales Cracovienses priores cum kalendario / wyd., wstępem i kom. opatrzyła Zofia Kozłowska-Budkowa. – 1978. – LXXIII, 333 s.
T. 6: Roczniki Wielkopolskie – Annales Poloniae Maioris / wyd. Brygida Kürbis ; przy współudziale Gerarda Labudy [i in.]. – 1962. – LXI, 177 s., [19] s. tabl. (не хватает около 30 последних страниц)

T. 7, cz. 1: Św[iętego] Ottona biskupa bamberskiego Żywot z Prüfening = S. Ottonis episcopi Babenbergensis Vita Prieflingensis / wyd. krytyczne przygot. Jan Wikarjak ; wstępem i kom. opatrzył Kazimierz Liman. – 1966. – XXVIII, 86 s., [4] s. tabl.
T. 8: Kronika Wielkopolska = Chronica Poloniae Maioris / wyd. i kom. opatrzyła Brygida Kürbis. – 1970. – XXXIV, 248 s., [2] s. tabl. (не хватает половины страниц)
T. 9, cz. 1: Nekrolog Opactwa św. Wincentego we Wrocławiu = Liber mortuorum abbatiae S. Vincentii Wratislaviensis / wyd. przygot. Karol Maleczyński ; tekst przejrzeli, wstęp i kom. uzup. Brygida Kürbis i Ryszard Walczak. – 1971. – LVIII, 243 s.
T. 9, cz. 2: Księga bracka i nekrolog Opactwa Panny Marii w Lubiniu – Liber fraternitatis et liber mortuorum abbatiae Sanctae Mariae Lubinensis / oprac. i kom. opatrzył Zbigniew Perzanowski. – 1976. – LIII, 165 s., [4] s. tabl.
T. 10, cz. 2: Katalogi biskupów krakowskich = Catalogi episcoporum Cracoviensium / wyd. i kom. opatrzył Józef Szymański. – 1974. – 368 s., [4] s. tabl.
T. 11: Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska – Magistri Vincentii dicti Kadlubek Chronica Polonorum / wyd., wstępem i kom. opatrzył Marian Plezia. – 1994. – XXXI, 212 s.
T. 12: Rocznik Świętokrzyski = Annales S. Crucis / wyd. Anna Rutkowska-Płachcińska. – 1996. – LXXVI, 151 s.
T. 13: Kronika Ziemi Pruskiej z Dusburga Piotr. – 2007. – 331 s.
T. 14: ?
T. 15: Chronica Dzirsvae = Kronika Dzierzwy / wyd., wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Pawłowski. – 2013. – XXXI, 98 s.
T. 16: Kronika halicka-wołyńska (Kronika Romanowiczów) / red. Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupovic. – 2017. – 710 s.


Можно скачать на Яндекс-диске.

Также можно скачать на РуТрекере.

Источником книгодобычи новой серии является Хомик. Если есть ещё выпуски в электронном виде, то прошу помочь в их получении.
Tags: djvu, pdf, Европа, Польша, РуТрекер, источник, книга, ссылка
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment